Serena Tutt (Selfridges), Nishil Nathwani (Aluna owner), Brad Pattni (Marco Pierre White)